Senaste nyheterna om miljöbilar

 

framtidens elbil

Miljöbil – hur kommer framtidens bilar att se ut?

De stora biltillverkarna jobbar febrilt på att hitta framtidens teknik. Att köpa miljöbil är naturligtvis mer skonsamt för miljön i jämförelse med en traditionell bensindriven bil. Definitionen kring vad som är en miljöbil är kontroversiellt om det är en personbil som drivs av miljöbränslen som el, etanol, biogas eller andra förnybara drivmedel eller om det är en extremt bränslesnål bil. Det finns en miljöfordonsdefinitionen 2013.

Begreppet miljöbil innefattar vanligen personbilar som uppfyller högre krav mot utsläpp av miljöfarliga ämnen, jämfört med vanliga bilar. Det finns dock ännu inte någon enhetlig definition av begreppet miljöbil, utan olika kriterier tillämpas av olika kommuner och myndigheter. Miljöbilarna stod för nära hälften av alla nya personbilar som registrerades under 2012 enligt en artikel i Ny Teknik men andelen räknas minskas när de nya definitionerna på miljöbil träder i kraft. Gröna Bilister tror att andelen nya miljöbilar kommer att hamna på tolv procent under 2013, i antal bilar räknat cirka 30 000.

 

Miljöbil - foto från Bryssel där man kan hyra en Zencar.

Miljöbil

 


 

Olika typer av miljöbilar

  • Elbil som drivs av batterier
  • Autonoma elbilar med hastigheter på upp till 40km/h (Google visionen)
  • Biogasbil
  • Etanolbil
  • Bränslecellsbilar drivs med vätgas och har lika lång räckvidd som traditionella bensinbilar. Avgasen är vattenånga.
  • Extremt bränslesnål bil

I stort sett alla bilföretag har ett miljöbilsprogram vilket omfattar en eller flera bilar. De kan också marknadsföra själva teknologin som något som är skonsamt för ekologin. Ny teknik utvecklas konstant och nu söker Detroit App utvecklare till sin bilindustri vilket visar hur datorteknik kommer påverka bilindustrin. Läs artikel i New York Times.

Från årsskiftet 2012/2013 kommer troligtvis en ny definition att börja gälla för miljöbilar vilket kan medföra att populära miljöbilar försvinner som miljöbilar.

Elbilar

Sverige. ligger långt efter andra länder i jämförelse med andra länder och faktorer som man ser på när man undersöker hur pass utvecklad marknaden är antalet elbilar i relation till antalet personbilar samt antalet laddningsplatser. Konsultbolaget Easycharge gjorde en undersökning i början av 2013 som kom fram till att kommuner som ligger långt framme är tex Östersund, Tranås och Lund.

Vätgas

Det finns en del bilmodeller som man har testat med vätgas exempelvis studentbilen Forze V, Mercedes B-klass F-CELL och Hyundai ix35 FCEV.

Några teststationer för vätgas i Sverige ligger bla i Arjeplog, Göteborg , det planeras även en station i Malmö. Ett företag som lanserar tankstationer är h2logic.

 

 


Miljöbilsdefinition från och med 1 januari 2013

Definitionen för miljöbil kommer att ändras den 1 januari 2013. Den nya miljöbilsdefinitionen innebär att personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar, som tas i bruk från och med 1 januari 2013, befrias från fordonsskatt om bilens koldioxidutsläpp (enligt uppgift i vägtrafikregistret) inte överstiger ett beräknat högsta koldioxidutsläpp i förhållande till fordonets tjänstevikt. Det innebär alltså att gränsen för miljöbil är flytande, tyngre bilar får släppa ut mer än lättare bilar. Det innebär tex att en jättesuv från Bentley, som väger mer än 2 ton, kan klassas som en miljöbil trots att den släpper ut 130 gram per kilometer och därmed skattesubventioneras vilket miljöpartiet har skrivit debattartiklar om i bla SvD.

Elbilars och laddhybriders förbrukning av elektrisk energi får högst vara 37 kWh per 100 kilometer. Skattebefrielsen ges under en tidsperiod om fem år från det att bilen har tagits i bruk. Alla miljöbilar som sålts dessförinnan kommer dock att fortsätta vara miljöbilar.


 

Supermiljöbilspremien

Den borgerliga regeringen instiftade supermiljöpremien men pengarna har tagit slut enligt en artikel i Dagens Industri. Premien omfattar personbilar med mycket låga utsläpp av växthusgaser, max 50 gram koldioxid per km, vilket sannolikt till största delen kommer att vara laddhybrider och elbilar.

Bestämmelserna om premien finns reglerade i förordningen (2011:1590) om supermiljöbilspremie. Förordningen trädde i kraft den 16 januari 2012 men gäller retroaktivt från och med den 1 januari 2012. Transportstyrelsen arbetar för närvarande också med en föreskrift om premien.

För en privatperson är premien 40 000 kronor. Det gäller även för enskild firma, eftersom ett företag som drivs på detta sätt inte är någon juridisk person. Läs mer på trafikverkets hemsida om miljöbilar.


 

Miljöbilar i andra länder

På de stora motormässorna presenteras flera konceptbilar som kanske kommer att komma ut på marknaden på sikt. Kina satsar överlägset mest på forskning och utveckling jämfört med de andra stora biltilverkande länderna medan Sydkorea håller en hög teknisk nivå enligt en rapport från strategikonsulten Roland Berger som har tagit fram ett index för världens främsta land för tillverkning av elfordon.

I vårt närområde är det främst Estland och Norge som satsar mycket på olika program för elbilar.

Facebooktwitterredditmail