Smart grid

Smart grid – vad innebär det för elbilar?

En trend är den ökade användningen av kommunikationsteknik i distributionsnätet. Dessa ökade kommunikations- och kontrollmöjligheter kallas smart grid  dvs ”smarta nät”. Smarta elnät använder kommunikationsteknik för att skapa ett mer hållbar och tillförlitlig elnät genom att bättre integrera olika resurser såsom solpaneler, vindkraftverk och batterier.

Samspelet mellan PEVs och smarta nät skapar ett ömsesidigt beroende mellan kommunikations, el- och transportnät vilket kräver ett holistiskt synsätt. PEVs kan användas för att minska belastningstoppar, eller genom generera solenergi vilket minskar risken för extrema lastsituationer eller spänningsproblem.

Facebooktwitterredditmail